Home » Abdestli Kapitalizm by Eren Erdem
Abdestli Kapitalizm Eren Erdem

Abdestli Kapitalizm

Eren Erdem

Published
ISBN :
Paperback
224 pages
Enter the sum

 About the Book 

bdestli Kapitalizm bir şirk dinidir. Çünkü şirk kelime anlamı itibari ile bir mala iki kişinin sahip olması demektir. Dolayısı ile Allahın, yani halkın malını gasp edenler, Kuran söylemine göre şirk ehlidir. Abdestli Kapitalizm, Allah veMorebdestli Kapitalizm bir şirk dinidir. Çünkü şirk kelime anlamı itibari ile bir mala iki kişinin sahip olması demektir. Dolayısı ile Allahın, yani halkın malını gasp edenler, Kuran söylemine göre şirk ehlidir. Abdestli Kapitalizm, Allah ve Peygambere yalan isnad etmek sureti ile oluşturulan, emperyalist bir ideolojidir.Bağlı olduğu odakların genel çıkarlarını koruma adına, dinin içeriğini tersyüz etme mücadelesi veren, sosyo-ekonomik bir hegemonyadır. Abdestli Kapitalistler, mutlak dindarlık iddiası ile faaliyet yürütürler. Ancak bilinmelidir ki- Abdestli Kapitalizmin mimarı bizzat Haçlı Emperyalizmidir. Kuran verilerine bakıldığında, içerik ve pratiği açısından Şirk dinisaflarında yer alan Abdestli Kapitalizm, dinin toplumcu yüzünü katlederek- bir pusu kurma aracı haline getirenlerin ortak mesleğidir...Dinin gerçeklerinin üzerini örtmek sureti ile oluşturulan bu bağnaz tahakküm, yine Hazreti Resul tarafından yıkılmış, ancak Kerbelâ harbi ve sonrasında Abdestli Kapitalistler eliyle tekrar hegemonya haline dönüşmüştür...Onların bağlı olduğu statükonun genel adı ise- Rabler Hegemonyasıdır. Rabler Hegemonyası- Allaha ait kılınan ve özelleştirilmesine cevaz verilmeyen değerleri tekelleştirenlerin ortak adıdır ki, bu pratiği sergileyenlerin dininin adı Putperestliktir.Kuranın öncelikli bir emri olan infak/mal paylaşımı emrinin üzerini örtmek sureti ile oluşturulan bu tahakküme bina edilen din, nüsukların, şekillerin ve ataperest ezberlerin dinidir. Bu dinin mensupları şu ayetten bihaberdirler-...Sana neyi infak edeceklerini/dağıtacaklarını sorarlar- de ki, kazandıklarınızın ihtiyaçtan artanının tamamını...(Bakara Suresi 219. Ayet)